Bukavu-Bawu Basha

 

geworfen am 16.02.2009
Zuchtbuchnummer: Rhod.R.1415/09
Mutter: Bukavu-Bawu Fatisha
Vater: Abu Ayaba

 

 

Abu Ayaba Sjaak v.h. Maasjesfles Chibuluma Imbazo Zima
Chartauche Ratisa of Chibuluma
Dingo v.h. Maasjesfles Mswati's Goliat Bogolo
Kiboto Kikoto v.h. Maasjesfles
Titilayo Ayaba Jockular Jamal Aquamarin Khwezi Achernar
Jockular Kundalina
Nandi Ayaba Cartuoche Tenzi
Kwena Ayaba
Bukavu-Bawu Fatisha Ador Bukama Simba of Bo Kama Jockular Shenzangakona
Minga of Bo Kama
Asanta Pacific Affirmed Ropotamo
Afra Z Africke Savany
Fatima Rhodana Besal Fatoka Pronkberg Swazva of Besal
Isimangamanga Zwena of Besal
Briga Rhodana Cs Jock v. Kweekhoven
Bornea Ropotamo

Galeria